Menu

Ekofiber – materiał stosowany do dociepleń metodą wdmuchiwania

Ekofiber – materiał stosowany do dociepleń metodą wdmuchiwania.

celuloza koszalin

Sam produkt Ekofiber, jak i technologia jego wytwarzania są w pełni ekologiczne. Proces technologiczny polega na rozwłóknieniu celulozy zawartej w makulaturze gazetowej i jej mineralizacji związkami boru.

Stosowane gęstości montażowe:

• Współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,039 W/mK.

„Oddychanie” – w przegrodach izolowanych EKOFIBREM nie należy stosować paroizolacji.

Odporność na grzyby i pleśnie.

Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych przed korozją.

Trudnopalność – nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku pożaru temperatura w warstwie izolacyjnej nie przekracza 95oC).

Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni.

Wysoka zdolność izolacji akustycznej:

Częstotliwość [Hz]
Pogłosowy współczynnik
pochłaniania dźwięku
125
0,42
250
0,67
500
0,71
1000
0,75
2000
0,83
4000
0,83

Tabela. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku przez warstwę izolacji o grubości 10 cm wykonaną z EKOFIBRU.

• Własności fizyko-chemiczne:

Zastosowanie: termoizolacja stropów, stropodachów wentylowanych, połaci dachowych, ścian w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, hale produkcyjne i sportowe, chłodnie, budynki inwentarskie.